In Dunya We Lust

Wanagi orodnee
nabad barinee
Mereekan waa laga

soo waayey.

Finals week :/